Uczniowie z terenu Gminy Częstochowa starający się o stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu dyrektora szkoły (pokój B-08) po odbiór wniosków (minimalny dochód na osobę - 514,00 netto).

Kompletne wnioski przyjmowane będą do dnia 13 września 2016 r.

Wykaz wydatków do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczniemy 1 września mszą świętą w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie o godzinie 9.00.

Spotkanie młodzieży z dyrekcją i nauczycielami w budynku szkoły (mała sala gimnastyczna) o godzinie 10.00.

 
W imieniu osób, które pracowały przy tegorocznej edycji chciałbym Państwu podziękować za pomoc i zaangażowanie na rzecz promocji e-sportu jako alternatywy dla dopalaczy.
 
 
 
 
 


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na letnie warsztaty „Wakacje z filatelistyką”. Zajęcia  będą się odbywały w każdy wtorek od godz. 11.00 – 13.00 w miesiącu lipcu i sierpniu, w siedzibie ZSME przy ul. Targowej 29 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu (34) 324 14 11.
Zajęcia będą miały formę praktyczną - projektowanie logo Akademii, projektowanie znaczków, kart i będą dostosowane do grup wiekowych.

Organizatorzy: Małgorzata Wrońska, Anna Andrzejewska

20 kwietnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości” organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym  patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy.

W ramach programu uczniowie odbyli 1-dniową praktykę na wybranym stanowisku pracy w firmach pod kierunkiem konsultanta i poznali specyfikę wymarzonego zawodu.  

W akcji wzięło udział 30 uczniów klas technikum i Zasadniczej Szkoły zawodowej, którzy udali się do prawie 16 firm działających na rynku lokalnym: urzędów gminy
i powiatu, restauracji, warsztatów samochodowych oraz firm produkcyjnych i usługowych. Koordynatorem szkolnym programu  była  Małgorzata Wrońska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i działalności gospodarczej.

Dzień Przedsiębiorczości daje szansę na wykorzystanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole, wykonywanie zadań na wymarzonym stanowisku pracy oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.